MOES LANGS DE KROMME RIJN

artist-in-residence voorjaar 2024

Landhuis Oud Amelisweerd, langs de Kromme Rijn.

Onderzoek naar de land- en tuinbouwcultuur in de 17de en 18de eeuw door Utrechtse kunstenaar Janneke Kornet.

MOES LANGS DE KROMME RIJN

In de 17de eeuw vonden er veranderingen plaats die de start waren van onze huidige landbouw. Na de Middeleeuwen begint de bevolking te groeien en daarmee moet ook de voedselproductie toenemen. Boeren gaan niet langer alleen voor zichzelf verbouwen maar gaan efficiënter en specialistischer werken waardoor meer opbrengsten worden bereikt. Men verkoopt deze opbrengsten aan burgers in de groeiende steden maar ook internationaal is er veel handel in agrarische producten. Land wordt ingepolderd zodat er meer landbouwgrond ontstaat. Ook in de tuinbouw vond een revolutie plaats. Er kwamen verwarmde kassen en er werden nieuwe groenten ontwikkeld, zoals spruitjes en bloemkool. De rijke elite droeg bij aan deze stimulans met haar buitenhuizen met moestuinen vol exotische en nieuwe gewassen.

Tijdens de artist-in-residence 2024 doet kunstenaar Janneke Kortnet onderzoek naar de land- en tuinbouwcultuur in de 17de en 18de eeuw en de bereiding van plantaardig voedsel die hieruit voortkwam. In onze huidige tijd wordt plantaardig voedsel steeds belangrijker, ‘plantbased’ is de toekomst. Welke waarde hechte men vroeger aan groenten en fruit en wat kunnen we hieruit meenemen voor de toekomst? Hoe is onze huidige land- en tuinbouw ontstaan?Resultaten uit dit onderzoek worden vertaald naar publieke evenementen en een eindpresentatie in de keuken van het historische landhuis.

artist-in-residence Janneke Kornet

Janneke Kornet
Sinds het begin der tijden is de mens verbonden met planten. Planten dienen als voedsel, geneesmiddel en bouwmateriaal, de meest essentiële zaken in het menselijk leven. Ze zijn het onderwerp in talrijke mythen en sagen van over de hele wereld. Nu plantaardig voedsel belangrijker is dan ooit en wij naarstig opzoek zijn naar herstel van onze relatie met de natuur, is mijn interesse in het plantenrijk groot.

Ik zoek mijn toevlucht in de geschiedenis. Ik vind het mateloos fascinerend om te bestuderen hoe men vroeger leefde. Welke gebruiken, inzichten en verhalen hadden onze voorouders en kunnen wij daar ons voordeel mee doen? Hoe ging men om met de aarde en de producten die de aarde voortbrengt?

Vanuit deze thematiek realiseer ik plaatsgebonden kunstprojecten op basis van onderzoek. Daarbij maak ik gebruik van historische, archeologische en antropologische kennis. Ik koppel ons verleden aan het heden en geef op deze manier inzicht in onze manieren van doen.

Universele en maatschappelijke thema’s zoals eten, wonen, werken en religie komen aan bod. Het concept komt op de eerste plaats en daarna zoek ik de vorm en het materiaal waarin het verhaal het best verteld kan worden. Dit varieert van het proeven van voedsel naar historisch recept tot handgeschreven brieven en van textiel tot natuursteen.

OP DE HOOGTE BLIJVEN

schrijf je in voor de nieuwsbrief

OP DE HOOGTE BLIJVEN
VAN EXPOSITIES?

NU TE ZIEN